Vitajte na stránke informatickej súťaže iBobor


Súťaž v tomto školskom roku skončila

Zúčastnilo sa jej 55 017 súťažiacich z 899 škôl.

 • Tohtoročné úlohy sú prístupné pre všetkých v našom archíve úloh.
 • Zverejnili sme štatistické vyhodnotenie.
 • Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať nám odkaz v ankete.
 • V koordinátorskom prostredí sú prístupné kompletné výsledky všetkých žiakov danej školy. Úspešným riešiteľom môžu koordinátori vytlačiť alebo stiahnuť diplom.
  V pondelok 25.11.2013 13:02 sme opravili problém so zobrazovaním slovenských písmen v diplomoch v prehliadači Firefox aj v iných starších prezeračoch PDF súborov. Ak sa vám napriek tomu v niektorom diplome nezobrazia správne niektoré písmená, skúste zobraziť diplom na inom počítači s inou verziu webového prehliadača alebo prezerača PDF súborov prípadne skúste stiahnuť ich najnovšie verzie a dajte nám vedieť.
 • Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.

V utorok 12.11. súťažilo 6 608 Juniorov, deviati z nich dosiahli plný počet bodov.
V stredu 13.11. súťažilo 13 794 Kadetov, šiesti z nich dosiahli plný počet bodov.
V piatok 15.11. súťažilo 12 448 Bobríkov, 169 z nich dosiahli plný počet bodov.
V pondelky 11.11 a 18.11 súťažilo spolu 3 999 Seniorov, 19 z nich dosiahli plný počet bodov.
Vo štvrtok 14.11 a v utorok 26.11 súťažilo spolu 18 168 Benjamínov, 59 z nich dosiahli plný počet bodov.

V pondelok 11. novembra 2013 sme pre nečakaný problém s naším hlavným súťažným serverom (prenikol doň útočník, preto sme ho celý pondelok nanovo inštalovali) а nedostatočný výkon záložného servera museli súťaž v kategórii Seniorov zrušiť. Náhradný termín súťaže prebehol v pondelok 18. novembra bez problémov.

Vo štvrtok 14. novembra 2013 našu súťaž postihol iný problém - internetové pripojenie hlavného súťažného servera nezvládlo počet súčasne prihlásených súťažiacich. Išlo o rekordný počet súťažiacich v histórii iBobra a žiaľ sme my aj naši partneri zle odhadli, ktorý parameter je kritický (nebol to ani výkon servera ani objem prenášaných údajov). Pre extrémne spomalenie prístupu k serveru sme museli súťaž prerušiť. Napriek tomu stihlo odsúťažiť 6636 súťažiacich, avšak mnohí z nich nemali regulérne podmienky. Náhradný termín prebehol v utorok 26. novembra 2013 bez problémov.

Z oboch problémov sme sa poučili a veríme, že sa v ďalších ročníkoch nebudú opakovať.


Termíny iBobra pre školský rok 2013/14

 • 1. septembra - 8. novembra 2013 do 12:00 - prihlasovanie škôl prostredníctvom učiteľov - koordinátorov
 • 30. septembra - 9. novembra do 24:00 - koordinátori prihlasujú žiakov
 • 7. - 15. novembra - súťažné prihlasovacie kódy žiakov budú k dispozícii v koordinátorskom prostredí
 • 11. - 26. novembra 2013 prebieha SÚŤAŽ:
  • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Juniori,
  • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Kadeti,
  • utorok 26. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Benjamíni - náhradný termín,
  • piatok 15. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Bobríci,
  • pondelok 18. novembra od 9:30 do 13:30 súťažná kategória Seniori - náhradný termín.

Čo je iBobor?

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

V školskom roku 2012/2013 sa konala súťaž v 22 krajinách: Bulharsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko a Ukrajina. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 522 958 žiakov.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

Podrobné informácie o histórii a priebehu súťaže spolu s mnohými upresňujúcimi detailami nájdete v príspevku konferencie Didinfo 2008. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras

Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa prihlasujú školy prostredníctvom zvolených učiteľov - školských koordinátorov. Školy, ktoré majú viac než jeden stupeň, môžu mať pre každý stupeň iného koordinátora.

Koordinátor, ktorého škola sa zapojila do niektorého z minulých ročníkov, sa nemusí znova prihlasovať. Jeho pôvodné meno a heslo funguje naďalej. Po spustení prihlasovania žiakov (od 30. septembra 2013) treba len aktualizovať údaje žiakov, ktorí súťažili vlani a pridať ďalších žiakov, ktorí sa do súťaže prihlásia po prvý raz tento rok.

Adresa koordinátorského prostredia nie je zverejnená, ale je rovnaká ako po minulé roky. Noví koordinátori ju dostanú e-mailom po odoslaní prihlášky.

V prípade, že sa koordinátor zapája do súťaže na konkrétnej škole prvýkrát, je potrebné odoslať vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu prihlasky@ibobor.sk. Krátko na to mu organizátori pošlú adresu koordinátorského prostredia súťaže iBobor, ako aj prihlasovacie meno a heslo. V koordinátorskom prostredí bude potom môcť on-line prihlásiť konkrétnych žiakov svojej školy. Prihlášky škôl prijímame do piatka 8. novembra 2013 do 12:00.

Od štvrtka 7. novembra 2013 bude môcť koordinátor získať zo systému súťažné prihlasovacie kódy pre všetkých svojich žiakov, ktoré musia žiaci použiť v deň súťaže.

Prihlasovanie žiakov bude uzavreté v noci zo soboty na nedeľu pred súťažou - 9. novembra 2013 o 24:00. Po tomto termíne už z technických dôvodov (prenos databáz na súťažný server) koordinátor nemôže prihlasovať žiakov do žiadnej kategórie. Odporúčame preto prihlásiť do súťaže aj dostatočný počet náhradníkov. Vôbec nevadí, ak prihlásený žiak nebude súťažiť. Veľké problémy nám však spôsobuje, keď po súťaži mnohí koordinátori žiadajú o zmenu mien súťažiacich lebo ten, kto naozaj v deň súťaže súťažil, nebol pred súťažou riadne prihlásený.

Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 3. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Výnimočne sa môžu zúčastniť aj žiaci nižších ročníkov. Súťažia spolu s tretiakmi v kategórii Bobríci. Je na zvážení každého učiteľa, či prihlási aj mladších žiakov, keďže úlohy môžu byť pre nich priťažké.

Súťažné kategórie

 • Bobríci: 3.-4. ročník ZŠ
 • Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií

Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test (viac o spôsobe merania času nájdete v podrobnývh pravidlách). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategóriu Bobríci.

Podrobné pravidlá súťaže pre kategórie Benjamíni, Kadeti, Juniori, Seniori.

Technické detaily súťaže

Každý účastník súťaže potrebuje samostatný počítač s prístupom na Internet. Podporované sú všetky bežné operačné systémy a prehliadače, ktoré majú inštalovaný Flash Player 8 alebo novší. Prehliadač musí mať povolené používanie JavaScriptu (je to zvyčajne povolené).

Základný test, či je váš počítač vhodný pre súťaž iBobor nájdete tu.

Keď ním prejdete, odporúčame vyskúšať si aj úlohy z archívu.

Vyhodnotenie

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

 

Kontakty

Organizačné záležitosti: iBobor@iBobor.sk

Počas súťaže sme na Skype: informatickybobor

Základné informácie

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl

4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl

Čas

Súťaž úspešne prebehla 11.-26.novembra 2013.

Organizátori:

logo - Projekt Infovek

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - addup

logo - PC REVUE, DiGi REVUE, INFOWARE