Štatistické vyhodnotenie 2015/2016

Vysvetlivky k niektorým použitým pojmom

Bobríci     Benjamíni     Kadeti     Juniori     Seniori

Seniori - 10. novembra 2015

V kategórii Seniori súťažilo 4 554 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 10, úspešných riešiteľov je 806 (17,7%).
Priemer získaných bodov je 36,04; medián je 34,70.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Juniori - 9. novembra 2015

V kategórii Juniori súťažilo 8 636 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 36, úspešných riešiteľov je 1 394 (16,1%).
Priemer získaných bodov je 33,67; medián je 32,03.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Kadeti - 11. novembra 2015

V kategórii Kadeti súťažilo 15 207 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 39, úspešných riešiteľov je 2 624 (17,3%).
Priemer získaných bodov je 34,58; medián je 33,37.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Benjamíni - 12. novembra 2015

V kategórii Benjamíni súťažilo 22 926 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 61, úspešných riešiteľov je 3 651 (15,9%).
Priemer získaných bodov je 35,31; medián je 34,37.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Bobríci - 13. novembra 2015

V kategórii Bobríci súťažilo 15 519 súťažiacich
Plný počet bodov dosiahli 80, úspešných riešiteľov je 2548 (16,4%).
Priemer získaných bodov je 39,85; medián je 37.

Diagram úspešnosti úloh
Diagram rozdelenia bodov úloh
Diagram body-percentil úloh
Čo je to percentil?

Vysvetlivky k niektorým použitým pojmom:

  • Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.
  • nevieme v diagrame úspešnosti úloh znamená, že náš súťažný systém nedokázal zaznamenať odpoveď daných žiakov. To sa stáva zásadne len pri interaktívnych úlohách keď počítač buď nemá nainštalovaný Flash player alebo z nejakých dôvodov nainštalovaný Flash player nespolupracuje správne s naším súťažným systémom.
  • percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.
    Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.
    Naše diagramy prepočet bodov na percentil umožňujú každému súťažiacemu odhadnúť si svoj percentil keď poznajú počet svojich bodov, a tým získať informáciu, kde sa umiestnil v rámci celého Slovenska.

 

Základné informácie

15. ročník 2021/22

14. ročník 2020/21

55 064 súťažiacich, 804 škôl

13. ročník 2019/20

89 768 súťažiacich, 1 116 škôl

12. ročník 2018/19

77 928 súťažiacich, 979 škôl

11. ročník 2017/18

74 216 súťažiacich, 992 škôl

10. ročník 2016/17

62 981 súťažiacich, 921 škôl

9. ročník 2015/2016

66 842 súťažiacich, 982 škôl

8. ročník 2014/2015

60 654 súťažiacich, 975 škôl

7. ročník 2013/2014

55 017 súťažiacich, 899 škôl

6. ročník 2012/2013

49 798 súťažiacich, 813 škôl

5. ročník 2011/2012

36 382 súťažiacich, 649 škôl


4. ročník 2010/2011

22 139 súťažiacich, 525 škôl


3. ročník 2009/2010

13 942 súťažiacich, 408 škôl


2. ročník 2008/2009

9 317 súťažiacich, 276 škôl


1. ročník 2007/2008

3 568 súťažiacich, 121 škôl


Čas

Do súťaže ostáva 17 dní.

Organizátor:

logo - FMFI UK

Partneri:

logo - Soitron

logo - freedu

logo - SISp