Ďakujeme za prejavený záujem o súťaž iBobor. Ako školský koordinátor by ste mali osloviť žiakov vašej školy s informáciou o súťaži a motivovať ich zúčastniť sa. Nezabúdajte, že súťaž je určená pre všetkých žiakov, nielen pre tých, ktorí majú hlbší záujem o informatiku a počítače.

Ak ste sútažili s Vašou školu v roku 2018 alebo v roku 2019, tak vaše heslo funguje naďalej a môžete sa prihlásiť a prihlasovať žiakov do tohto ročníka.

Ak ste ale sútažili s Vašou školu pred rokom 2018, tak vaše heslo nefunguje a nedá sa ani obnoviť pomocou formulára pre obnovenie hesla (lebo GDPR). Preto je potrebné sa znovu prihlásiť pomocou tejto prihlášky. Niekoľko dní po jej odoslaní dostanete e-mail s prístupovým menom a heslom.

V deň súťaže je potrebné zabezpečiť prevádzku počítačovej učebne tak, aby sa za počítačmi mohli vystriedať všetci súťažiaci danej vekovej kategórie. Pravidlá súťaže predpokladajú, že každý žiak pracuje samostatne a že na zabezpečenie tejto podmienky je v učebni prítomný dozor.

V prípade dištančného vzdelávania z dôvodu pandémie je na Vás, ako súťaž zorganizujete, keď budú Vaši žiaci súťažiť z domu. Je takisto na Vás, ako budete posudzovať výsledky svojich žiakov. Umožnite žiakom súťažiť aj za cenu, že bude viac motivačná aktivita než striktná súťaž.

Veríme, že súťaž bude pútavou výzvou pre Vás i Vašich žiakov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prihláste sa:

Meno:
Heslo:

Zabudol som heslo alebo meno