Ďakujeme za prejavený záujem o súťaž iBobor. Ako školský koordinátor by ste mali osloviť žiakov vašej školy s informáciou o súťaži a motivovať ich zúčastniť sa. Nezabúdajte, že súťaž je určená pre všetkých žiakov, nielen pre tých, ktorí majú hlbší záujem o informatiku a počítače.

V roku 2018 sa kvôli zmene zákonov musia znovu prihlásiť všetky školy, aj tie, ktoré už súťažili v predošlých ročníkoch. Prihlasovacie mená a heslá z predošlých rokov už nefungujú. Niekoľko dní po odoslaní tejto prihlášky obdržíte e-mail s prístupovým menom a heslom tohto koordinátorského prostredia. Pomocou neho zadáte žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnia a získate ich prihlasovacie kódy do súťaže.

V deň súťaže je potrebné zabezpečiť prevádzku počítačovej učebne tak, aby sa za počítačmi mohli vystriedať všetci súťažiaci danej vekovej kategórie. Pravidlá súťaže predpokladajú, že každý žiak pracuje samostatne a že na zabezpečenie tejto podmienky je v učebni prítomný dozor.

Veríme, že nová súťaž bude pútavou výzvou pre Vás i Vašich žiakov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

.

Prihláste sa:

Meno:
Heslo:

Zabudol som heslo alebo meno