Koordinátorské prostredie je neprístupné, plánujeme ho sprístupniť po úpravách na jeseň 2018.