Koordinátorské prostredie nie je prístupné.
Všetky aktivity sú v šk. roku 2021/22 realizované cez EduPage.
Ak škola nepoužíva EduPage, napíšte na sutaze@asc.sk, poradia Vám, ako sa zapojiť to súťaže iBobor.